AQUAFIN STONE ТРАНСПАРЕНТЕН / ПРОЗРАЧЕН /ЛАК за камък и абсобиращи основи

14.56 лв.


Сократес Aquafin Stone е лак на водна основа за вътрешна и външна употреба, както импрегниращо така и крайно покритие върху абсорбиращи материали – камък, задария и други подобни. Предпазва основата от атмосферните влияния и неблагоприятните последици от вода. Крайното покритие на лака позволява ограничена дифузия на водната пара и по този начин регулираестествената влажност на основата и водоустойчивостта. Покритието е трайно и лесно за поддържане.

ХАРАКТЕРИСТИКА


Начин на работа:
Първият слой се нанася като грунд и се разрежда в съотношение 1: 4-5 с вода. В силно абсорбиращи основи се нанасят два слоя грунд.

Съхнене:
 Време на съхнене от 4 до 6 часа при температура на въздуха +20о С и влажност 65%.

Съхнене на допир:
1 час

Разходна норма:
8 – 10 м2 с 1 кг, при дебелина на слоя около 100 – 120 микрона.Лакът не е предназначен за пряк контакт с хранителни продукти и питейна вода и не е предназначен за употреба в помещения на деца под 3 години – детска площадка, детски мебели, играчки и др.


Нанасяне:
четка, валяк или пръскане.
Почистване: Почистването на инструментите става със сапунена вода. Изсъхналото покритие от материала – с органичен разтворител.
Охрана на труда: При работа проветрявайте помещението. Използвайте предпазни ръкавици. При попадане в очите изплакнете достатъчно с вода. При поглъщане потърсете лекар.


С2 – Да се пази от деца.
С29 – Да не се пуска в канализацията.
С46 – При нужда потърсете лекарска помощ и покажете указанията на опаковката.


Категория на отпадъка:
Чиста опаковка – 0 .Опаковка с течни отпадъци – N – опасни. Номер на отпадъка N: 150 110*, 200 127*, 080 111*. Отпадъци N предайте на пунктовете за такива отпадъци. Остатъци от лака не изливайте в канализацията, водни потоци или в природата