СОЛДЕКОЛ ГРАФИТ 3 в 1

14.80 лв.


Ковано желязо


ХАРАКТЕРИСТИКА


Употреба
: За външно и вътрешно антикорозионно покритие на черни и цветни /поцинкована ламарина, мед, алуминий и др./метали. Боята е предназначена за нанасяне върху метални конструкции,врати,огради,стоманени колони и др. Изключително издръжлива на атмосферни условия. Много подходящо за реновиране на стари покривни системи.Основно предимство е прякото нанасяне върху метали без използване на антикорозионни грундове. В особено агресивна среда е подходящо ползването на SOLDEKOL PRIMER, когато се търси силна устойчивост на покритието във времето


Цвят
: 0199 – метално сиво-черна


Основа
: Компактна, суха, без механични примеси, обезмаслена.


Условия при нанасяне:
Температурата / на основата,боята и въздуха / е препоръчително да бъде от +5 до +250С


Нанасяне:
С четка ,валяк/късокосмест за синтетични бои- велур или найлон/. В случай на пръскане с пистолет е необходимо да се коригира дюзата в зависимост от дебелината на нанасяния слой.


Разходна норма:
8 – 10м2 с 1 кг боя за един слой /40my на сухо/


Пример за нанасяне:

1. Основата обезмаслена,почистена при необходимост с телена четка или шкурка.
2. Преди нанасяне добре разбъркайте боята, ако има някаква коричка на повърхността отстранете и при необходимост разредете с разредител.
3. Нанесете SODEKOL минимум в два слоя. Нанасяне на следващ слой е не по рано от 6 часа. /при т-ра +230С и макс.дебелина 50my/. При по голяма дебелина на нанесения филм и по ниска температура времето за съхнене се удължава. Изгледа на боята зависи от техниката на нанасяне, затова се препоръчва да направите проба на малък детайл
4. Не оставяйте инструментите след работа да засъхнат,незабавно ги измийте с разредител. По време на работа в интериора добре проветрявайте!


Съхнене при оптимална температура:
от /+230С и релативна влажност на въздуха около 60%/ макс. 6 часа


Разредител:
С 6000 / АМБ,МРТ./ По принцип боята се разрежда само при необходимост


Стандартни условия за безопасност:
Горима течност и пари.При употреба и вдишване в дихателните пътища може да причини опасни последици.Токсична за водни организми с дълготрайни увреждания.


Правила за безопасност
: Да няма достъп на деца. Пазете от топлина,жив огън,искри, горещи повърхности и други запалими опасности.Пушенето забранено.Не вдишвайте парите/аерозола. Защитете очите,кожата и облеклото. При ползване в интериора добре проветрявайте.Не изливайте в околната среда.Ползвайте защитни ръкавици,облекло и очила


Опасни съставки:
Uhlovodiky C9, ароматична бензинова фракция,ftalanhydrid. 4-morfolinkarbaldehyd,butan-2-on-oxim,
kobalt sul 2-ethylhexanol киселина.


Може да предизвика алергична реакция!


Първа помощ:
В случай на употреба незабавно потърсете лекарска помощ.
При вдишване веднага излезте на чист въздух. При попадане върху кожата свалете защитното облекло и обилно измийте с вода и сапун.


Ликвидация на отпадъците:
Използваните /празните/ опаковки изхвърляйте само на определените за целта места за опасни отпадъци.
Складиране и съхранение 24 месеца от датата на производство в оригинално затворена опаковка при температура +5 – +250С. Пазете от пряко слънчево греене.


КАЧЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА

VOC: категория/субкатегория/вид A/i/RNH. Maкс. съдържание 500g/l

VOC:
в продукта готов за употреба Макс. 490g/l – 0.375kg/kg

TOC: Макс. 430g/l- 0.330kg/kg

Технически параметри:
Сухо вещество 40%.

Гъстота: 1.3+0.1g/cm3